Apie mus

   

 

                                     SKAUSMO EDUKACIJOS PLATFORMA.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracija: registracijos-pabaiga-2018-01-26.pdf

Daugiau info Skausmo naujienos iš Lietuvos

 

 

  Rekomendacijas skaitykite:  Skausmo naujienos iš Lietuvos

 

  Skaitykite:  Skausmo naujienos iš Lietuvos

 

 

 

      

 

 

 

 Daugiau informacijos - Skausmo naujieno iš Lietuvos 

 

 

Daugiau informacijos:  Naujienos iš viso pasaulio

 

 

 Daugiau informacijos:  Naujienos iš Lietuvos 

 

 

 

 

 

 Daugiau informacijos:  Naujienos iš Lietuvos 

 

 

 

Daugiau info: Naujienos iš Lietuvos

 

Daugiau info: Medicinos naujienos iš viso pasaulio

 

 

Daugiau info: Konferencija-dalyviams.doc

 

 

 

 

 

Daugiau info: naujienos is Lietuvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau info: naujienos iš Lietuvos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau info: naujienos iš Lietuvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos skausmo federacijos remiamas Baltijos edukacinis kursas

SKAUSMAS NEUROLOGIJOJE

vyks Druskininkuose 2014 m. balandžio 24-26 d.

Daugiau informacijos: ži?r. “Skausmo naujienos iš Lietuvos”

 

 
  
Konferencija

ONKOLOGINIO SKAUSMO GYDYMO AKTUALIJOS 

LSMU Onkologijos ligonin?, Volungi? 16, Kaunas 2013 m. gruodžio 13 d.

 

 Lietuvoje kasmet registruojama iki 17000 nauj? susirgimo v?žiu atvej?.

Diagnoz?s nustatymo metu skausm? ken?ia iki 40 procent? onkologini? ligoni?, o ligai išplitus j? padaug?ja iki 75-80 procent?.

Tre?ddalis ši? ligoni? patiria stipr? ar nepakeliam? skausm?...

Daugiau informacijos apie konferencij? – ži?r. „Naujienos iš Lietuvos“

 

 

 

 Gerbiamas Skaitytojau,

Sveikinu Jus su Pasauline kovos su skausmu diena ir burnos-veido skausmo pažinimo met? pradžia!

Pasauliniai kovos su burnos-veido skausmu metai, kurie prasideda šiandien, spalio 21-?j?, d?mes? sutelkia ? skausm?, kuris kyla veide ir/ar burnos ertm?je, yra sukeltas regionini? audini? lig? ar funkcinio sutrikim?, taip pat nerv? sistemos disfunkcijos ar atsispindi iš nutolusi? šaltini?. Tarptautin?s skausmo studij? asociacijos (IASP) remiama 12?os m?nesi? kampanija nukreipta pirmiausia ? sveikatos prieži?ros profesional? ir sveikatos politik? mokym?, taip pat skirta visuomen?s informavimui.

Burnos-veido skausmo met? kampanij? Lietuvos skausmo draugija nušvies savo renginiuose, platins informacij? per draugijos internetin? portal?, draugijos žurnal?, proginius bukletus, žiniasklaid?.

 

Ar?nas Š?iupokas

Lietuvos skausmo draugijos prezidentas