APIE 5-tąji GYVYBĖS SIGNALĄ

Skausmo medicina Lietuvoje skinasi kelią. Tam didelės reikšmės turi ir skausmo gydymo paslaugas  reguliuojantys Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai. Vienas svarbiausių - LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-608 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo pakeitimo” tiesiogiai siejasi su skausmu kaip 5-u gyvybės požymiu. Šiuo įsakymu įtvirtintas ir skausmo vertinimas naudojant skausmo skales. Deja, sveikatos priežiūros personalui neturint apie skausmą pakankamų teorinių žinių bei neįvaldžius skausmo vertinimo praktinių įgūdžių, praktinis šios nuostatos įgyvendinimas atsilieka.

Todėl Lietuvos skausmo draugija, bendradarbiaudama su LR sveikatos apsaugos ministerija, parengė projektą „5-asis gyvybės signalas atranda Lietuvą“ " ir jo įgyvendinimui laimėjo Europos skausmo draugijų federacijos dotaciją.. Projekto tikslas – pagerinti skausmo diagnozavimą ir gydymą Lietuvoje, apmokant gydytojus, suteikiant jiems teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie skausmą kaip 5-ąjį gyvybės požymį. Šio projekto esmė – praktinių seminarų, suteiksiančių sveikatos priežiūros darbuotojams teorines žinias ir praktinius skausmo vertinimo bei gydymo įgūdžius, organizavimas 10-e Lietuvos regionų. Seminarų klausytojai: viešųjų įstaigų – ligoninių stacionaro skyrių ir pirminių sveikatos priežiūros centrų (poliklinikų) vyresnieji specialistai (vadovai). Projektas kėlė ir įgyvendino uždavinius: (1) supažindino su skausmo medicinos teoriniais pagrindais, (2) mokė skausmo gydymo ir jo kontrolės principų, (3) suteikė praktinių skausmo vertinimo ir gydymo įgūdžių.

2006-2007m. vykdyto projekto seminaruose dalyvavo 560 dalyvių, tarp kurių buvo nemažai asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų – ligoninių direktorių, pirminės sveikatos priežiūros centrų vadovų. Projektas „5-s gyvybės signalas atranda Lietuvą" buvo labai gerai įvertintas Europos skausmo draugijų federacijos Tarybos posėdyje ir nurodytas kaip pavyzdys kitoms šalims, siekiančioms pagerinti ūminio skausmo valdymą sveikatos priežiūros įstaigose.

Bet tuo projektas nesibaigia ir nesibaigs jis tol, kol pagalba skausmą kenčiančiam netaps pirmaeiliu klausimu. 5-s gyvybės signalas, būdamas virtualioje erdvėje, visuomet primins Jums apie fizines ir dvasines galias griaunantį skausmą ir skatins nenurimti, ieškant jam pažaboti tikrų kelių. Šiame svetainės „Skausmo medicina“ puslapyje Jūs visuomet rasite tiesos sakymą apie skausmą.

Docentas Arūnas Ščiupokas

Projekto  „5-s gyvybės signalas atranda Lietuvą“ autorius ir vadovas

Visi straipsniai