PACIENTŲ SIUNTIMO Į KONSULTACIJAS IR SKAUSMO GYDOMĄSIAS PROCEDŪRAS TVARKA

 

I. Bendrosios nuostatos

1. Pacientų siuntimo į konsultacijas ir skausmo gydomąsias procedūras tvarka patikslinta, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-430 „ Dėl invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo“.

2. Pacientą siųsti į skausmo kliniką (centrą) gali jį gydantis gydytojas, prieš tai taikęs skausmą sukėlusios ligos gydymo ir skausmo malšinimo metodus, bet nepasiekęs norimo rezultato.

3. Pacientas į skausmo kliniką (centrą) siunčiamas tada, kai gydantis gydytojas įtaria, jog pacientui yra lėtinis nenumalšinamo skausmo sindromas, savarankiška skausmo liga (TLK-10, R52.1), kuriai reikia specialaus gydymo, arba pacientui yra kitos ligos sukeltas ūminio nenumalšinamo skausmo sindromas (TLK-10, R52.0), dėl kurio reikalinga būtinoji pagalba.

4. Skausmo klinika (centras) dirba dienos stacionaro principu. Į  ją siunčiami pacientai priimami šiais srautais: a) ambulatoriniai pacientai; b) stacionarų pacientai, c) specialios pacientų  grupės.

II. Ambulatorinių pacientų priėmimas ir pagalbos teikimas

1. Siųsdamas ambulatorinį pacientą, gydantis gydytojas pildo siuntimą  (f-027). Siuntime turi būti: a) trumpa anamnezė; b) objektyvūs duomenys; c) diagnozė, dėl kurios išsivystė nenumalšinamas skausmas ir pacientas yra siunčiamas specializuotai gydytis skausmo; d) iki tol taikytas skausmo gydymas; e) specialistų išvados dėl esamų ligų ir skausmo gydymo, taip pat indikacijų intervencinėms skausmo malšinimo procedūroms.

2. Siuntime (f-027) taip pat turi būti nurodyti tyrimų rezultatai: a) bendrieji kraujo; b) šlapimo; c) kraujo krešėjimo; d) EKG; e) gliukozės kiekio kraujyje (jei reikia); f) plaučių rentgenologinio (jei reikia).

3. Ambulatoriniai pacientai į konsultaciją ir gydomąsias procedūras priimami išankstinės registracijos principu.

4. Išankstinė registracija vykdoma skausmo klinikos (centro) telefonu arba tiesiogiai atvykus pacientui ar jo įgaliotam atstovui ir pateikus siuntimą (f-027). Per telefoninį ar tiesioginį pokalbį registratorius patikslina, ar pacientas siunčiamas laikantis reikalavimų (pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-430), sutikslina kitus reikalingus duomenis ir nusprendžia, ar pacientą registruoti į konsultaciją.

5. Jei pacientas registruojamas į konsultaciją, skambinančiajam pranešama jo atvykimo data ir laikas.

6. Pacientas gali būti neregistruotas į konsultaciją, jeigu esama neaiškumų dėl siuntimo reikalavimų laikymosi (f-027). Šiuo atveju skambinančiojo ar atvykusiojo gali būti paprašyta: a) pateikti siuntimą kita vertinimui prieinama forma (faksu); b) kreiptis į siunčiantį konsultuotis gydytoją dėl siuntimo formos sutvarkymo.

7. Atvykusiam su tvarkingu siuntimu (f-027), kitais reikiamais dokumentais (pasas, „Sodros“ knygelė, pensininko, invalidumo pažymėjimai) į skausmo kliniką (centrą) pacientui užpildoma ambulatorinio paciento ligos istorija.

8. Skausmo klinikoje (centre) ambulatoriniam pacientui teikiamos šios iš PSD biudžeto kompensuojamos paslaugos:

a) III lygio ambulatorinė skausmo specialisto konsultacija, b) intervencinė  procedūra (gydomoji vienkartinė – blokada ar gydomoji ilgalaikė – intraveninis testas ir/ar automatinio švirkšto pajungimas).

9. Paprastai ambulatoriniam pacientui pirminė konsultacija susideda iš kelių apsilankymų, per kuriuos patikslinama skausmo diagnozė ir nustatomas reikalingas gydymas. Ambulatoriniam pacientui nustačius galutinę skausmo diagnozę ir sudarius tolesnį gydymo planą, duodamas atsakymas (f-027).

III. Stacionaro pacientų priėmimas ir pagalbos teikimas

1. Siunčiamam stacionaro pacientui privalomai turi būti atlikti šie tyrimai: a) bendrieji kraujo; b) šlapimo; c) kraujo krešėjimo; d) EKG; e) gliukozės kiekio kraujyje (jei reikia); f) plaučių rentgenologinis (jei reikia); būtina visapusiškai ištirti ir pasikonsultuoti su specialistais dėl ligos, kuri galėjo sukelti skausmo sindromą.

2. Stacionaro pacientams pagalba paprastai teikiama skausmo klinikos patalpose ir tik išimtiniais atvejais (kai dėl sunkios būklės paciento negalima pristatyti ar kt.) – atitinkamame stacionare.

3. Skubi konsultacija įvykdoma per kelias valandas, planinė konsultacija – per parą.

4. Pacientą į skausmo kliniką ir iš jos lydi siunčiančiojo stacionaro personalas. Kartu su pacientu pristatoma stacionarinio paciento ligos istorija ir gydymo paskyrimų lapas.

5. Stacionaro pacientui skausmo klinikoje teikiama skausmo specialisto konsultacija ir atliekama intervencinė procedūra.

6. Konsultacija ir/ar intervencinė procedūra gali būti kartojamos, kol nustatoma skausmo diagnozė ir paskiriamas skausmo gydymo planas. Jei to nepavyksta padaryti pacientui esant stacionare, toliau į skausmo kliniką konsultuotis ir atlikti gydymo procedūrų jis gali būti siunčiamas tik ambulatoriniams pacientams nustatyta tvarka.

IV. Specialios pacientų grupės

1. Specialioms grupėms priklauso: a) onkologiniai pacientai; b) vaikai, c) sergantieji AIDS; d) ekspertiniai pacientai.

2. Specialios grupės pacientų ambulatorinė konsultacija teikiama ir gydomosios procedūros skausmo klinikoje atliekamos laikantis bendrųjų  reikalavimų, išskyrus išankstinę registraciją, todėl pacientas priimamas skubos tvarka.

 

3. Ligoninėse stacionarų specialios grupės pacientams konsultacijos ir gydomosios procedūros teikiamos skubos tvarka.

 

Visi straipsniai