„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

SKAUSMO MEDICINA

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

Akimirkos

6-ame Baltijos šalių skausmo kongrese, Kaunas, 2017-04-28/29

16-ame LSD suvažiavime, Kėdainiai, 2019-05-24/25

15-ame LSD suvažiavime, Anykščiai, 2017-10-06/07