„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

Skausmo Medicina

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

Skausmo naujienos iš LietuvosIkona Lietuva

Apie Lietuvos skausmo draugijos 25-ečio renginius Rytų Lietuvoje

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 

Apie Lietuvos skausmo draugijos 25-ečio renginius Rytų Lietuvoje 

 

2023 m. kovo 26 d. sukako 25 metai, kai buvo įkurta Lietuvos skausmo draugija. Steigiamasis draugijos suvažiavimas vyko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje.  Į mokslinę konferenciją „Skausmas-98“ susirinko virš 500 dalyvių, pranešimus skaitė keturi lektoriai iš užsienio, tarp kurių – tuometinis Europos skausmo draugijų federacijos (EFIC) prezidentas M.Zimmermann (Vokietija).  Rinkiminiame susirinkime dalyvavo 71 asmuo (draugijos signatarai), kurie išrinko draugijos tarybą ir prezidentą.  

Lietuvos skausmo draugijos dvidešimtpenkmečio paminėjimo renginiai vyko Rytų Lietuvoje š.m. balandžio 28-30 d. Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje surengta mokomoji-praktinė konferencija „Skausmo medicinos algoritmai šeimos gydytojams“. Konferencijos dalyvavo 65 gydytojai, slaugytojai, kineziterapeutai ne tik iš Anykščių, bet ir iš aplinkinių ligoninių ir ambulatorijų. Pranešimus konferencijoje skaitė draugijos pripažinti lektoriai: Indrė Bilevičiūtė-Ljungar, Dalia Skorupskienė, Arūnas Ščiupokas. Konferencija buvo tarsi draugijos 2022 m. vykdyto projekto, skirto šeimos medicinai, pabaiga. Kiekvienas konferencijos dalyvis gavo draugijos išleistą leidinį „Skausmo diagnozavimo ir gydymo rekomendacijosšeimos gydytojams“, už dalyvavimą konferencijoje skirti 3 val. akademinio tobulinimo pažymėjimai. Lietuvos skausmo draugija nuoširdžiai dėkoja Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyr gydytojui Daliui Vaiginui ir administracijai už organizacinius darbus  konferenciją rengiant, o kompanijai Gedeon Richter – už suteiktą paramą.  

Dvidešimtpenkmečio paminėjimo renginių tęsinys vyko Ignalinoje, kur surengtas išvažiuojamasis draugijos tarybos posėdis. Posėdžio išplėstinė programa apėmė ne tik dalykinius, bet ir socialinius, proto ir fizinės mankšto klausimus. Todėl, nors dalyvavo tik pusė tarybos narių (keli prisijungė nuotoliniu būdu), ir geros nuotaikos ir svarbių sprendimų netrūko. Atsipūtę po kelionės ir po pietų, renginio dalyviai dalyvavo draugijos tarybos posėdžio pirmoje dalyje.  Vienbalsiai patvirtinta, jog LSD 18 suvažiavimo vieta – Klaipėda, spalio 6-7 dd. (arba spalio 13-14 dd.). Pritarta preliminariai suvažiavimo temai – integrali skausmo priežiūra. Posėdyje nutarta vėl kreiptis į LR SAM siekiant, kad skausmo medicina būtų pripažinta tarp kitų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų, galimai per siauros medicinos praktikos eilutę. Posėdyje taip pat buvo aptarta tinklapio „Skausmo medicina“ būklė ir draugijos narystės klausimai. Proginį pranešimą „LSD – 25: istorija, kurios nepamiršime“ padarė draugijos prezidentas doc. A.Ščiupokas. Po oficialios dalies susirinkusių tarybos narių laukė staigmena – dramos terapijos užsiėmimas, kurį iniciavo draugijos signatarė psichologė R.Sargautytė, o pačią pamoką pravedė aktorė M.Bičiūnaitė. Vakarinėje dalyje tarybos nariai pasveikino doc. A.Ščiupoką garbingo jubiliejaus proga. Rytą visų nuotaiką atgaivino žygis apie Paplovinio ežerą, o naujai kilusios idejos buvo pristatytos antroje tarybos posėdžio dalyje, jau projektuojant 18-ojo suvažiavimo programą. Suvažiavimas bus tarptautinis, jame dalyvaus kolegos iš Ukrainos ir Lenkijos.  

 

Medicinos darbuotojai dalyvavo konferencijoje Anykščių ligoninėje:
https://anlig.lt/lt/2023/05/medicinos-darbuotojai-dalyvavo-konferencijoje-anyksciu-ligonineje/

 

LSD informacija  

Atgal