„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

Skausmo Medicina

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

Skausmo naujienos iš Viso PasaulioIkona pasaulis

EFIC VIRTUALUS SAMITAS IR EUROPINIAI SKAUSMO EGZAMINAI

Kas yra EFIC virtualus samitas?

EFIC virtualus samitas – tai virtuali edukacinė konferencija. Pirmą kartą Europos skausmo federacijos (EFIC) virtuali konferencija buvo surengta 2021 m. siekiant užpildyti atsiradusią dėl pandemijos sukeltų apribojimų renginių spragą.  Po pasisekusios virtualios konferencijos 2021 metais, šiemet nuspręsta renginį pakartoti EFIC virtualaus samito forma. Skirtingai nuo EFIC kongresų, samitas yra edukacinio pobūdžio renginys. Jo paskaitos įrašomos ir patalpinamos į EFIC akademijos virtualią platformą.  Dalyvio mokestis nuo 35 iki 145 eurų (priklausomai nuo dalyvio statuso) leidžia pasiekti bei studijuoti ir anksčiau įrašytų renginių medžiagą.

 

Kodėl reikia šio samito?

Visų pirma, į samitą pakviesti vieni iš geriausių Europos skausmo specialistų. Skaitomos paskaitos bus suderintos su EFIC skausmo programos medžiaga. Paskaitos bus trumpos konkrečios, jose bus pateiktos nuorodos tolesniam žinių pagilinimui. Lektoriai savo paskaitose remsis įrodymais paremtos medicinos (”evidence-based”) principais, peržvelgs mokslinės literatūros naujienas.  Tai padės kiekvienam, susidomėjusiam skausmo medicina, sekti paskutines naujienas. Plenarinių sesijų paskaitos palies tokias temas kaip skaitmeninių technologijų taikymas skausmo medicinoje, 11-osios Tarptautinės ligų ir traumų klasifikacijos (ICD-11) lėtinio skausmo klasifikavimas, nociplastinio skausmo problemos, genų reikšmė lėtiniam skausmui ir kt. Dvi sesijos bus surengtos kartu Europos galvos skausmo federacija (EFH) ir Europos fizinės medicinos ir reabilitacijos associacija (ESPRM). Vienas svarbiausių virtualaus samito tikslų – pateikti medžiagą europiniams skausmo egzaminams: 1) gydytojams  – EDPM (European diploma in pain medicine); 2) – kineziterapeutams –  EDPP (European diploma in pain physiotherapy); 3) slaugytojams – EDPN (European diploma in pain nursing).  Visiems egzaminams yra sukurtos mokymo programos (curriculum), o EDPM ir EDPP programos 2023 m. buvo atnaujintos.

 

Kodėl verta dalyvauti samite?

Šiais metais EFIC samitas vyks gegužės 28-29 d.d. Paraleliai vyks paskaitos gydytojams, slaugytojams, psichologams ir kineziterapeutams. Kai kurios sesijos bus daugiadalykės, jose dalyvaus kelių disciplinų atstovai. Viso bus keturios plenarinės paskaitos. Po kiekvienos paskaitos ar sesijos vyks ”gyva” lektorių diskusija, kurios metu lektoriai dalyvaus taip vadinamoje Q&A sesijoje (Questions and Answers, klausimai ir atsakymai). Auditorija galės pateikti klausimus virtualiai. EFIC šiemetiniam virtualiam samitui gavo CME akreditaciją. Tai reiškia, kad prisijungus prie samito ir po kiekvienos sesijos ar plenarinės paskaitos atsakius į kelis klausimus, bus galima rinkti CME balus. Maksimaliai galima bus surinkti 14 CME balų, jei bus dalyvaujama pilnai. Prieiga prie medžiagos bus galima kelis mėn. po samito. Preliminarią programą galime rasti žemiau pateiktoje nuorodoje.

 

Kodėl svarbu išlaikyti europinį skausmo specialisto egzaminą?

EFIC edukacinis tikslas yra suvienodinti skausmo specialistų žinias ir egzaminus visoje Europoje. Tai gana tolimas tikslas, bet daromi kad ir maži, bet nuoseklūs žingsniai ta linkme. Suvienodinus žinias, galima būtų su skausmo specialisto diplomu  dirbti kitose Europos šalyse arba bent baigti skausmo rezidentūras šalyse, kur tokios rezidentūros yra. Su kiekviena šalimi būtų daromi atskiri susitarimai, priklausomai nuo nacionalinių mokymo programų. Tai leistų padidinti skausmo specialistų pripažinimą visoje Europoje ir padėtų pasiekti bendrų susitarimų daugelyje klausimų, liečiančių skausmo gydymą ir reabilitaciją.

 

Nuorodos:

EFIC virtualus samitas:

Virtual Pain Education Summit 2024 – European Pain Federation

Programa:

2 -EFIC 2024 Virtual Summit timetable.xlsx (europeanpainfederation.eu)

Atgal